ریشه همه شر ؟

مستند ریشه همه شر اثر ریچارد داوکینز  - 5 قسمت

 

 

 

 

برنامه هسته ای ایران

گفتگو با مایکل روبین، متخصص امور ایران و خاورمیانه در انستیتو آمریکن اینترپرایز

 

 

 

 

ايجاد حركتي جديد براي هدايت جهان

سخنراني سناتور چاك هاگل درباره ايران در مركز مطالعات بين‌الملل و استراتژيك، پنج شنبه 8 نوامبر - Video  | Audio

 

 


 

تدارك براي جنگ با ايران

وزير امور خارجه فرانسه، برنارد كوشنر گفت: جهان مي‌بايستي براي جنگي براي به پايان رساندن برنامه هسته‌اي ايران آماده شود ...

 

 

 

 

 

Copyright 2007 Political Articles. All rights reserved

No material from the Power and Interest News Report may be republished in any form without written permission.