برنامه هسته ای ایران

 

پرزیدنت اوباما چگونه می تواند از دستیابی ایران به سلاح هسته ای جلوگیری کند ؟ دیپلماسی و تحریم ها موثر خواهند بود ؟ گزینه نظامی در دستور است ؟ و تاثیر یک ایران هسته ای بر خاورمیانه و دور

 

گفتگو با مایکل روبین، متخصص امور ایران و خاورمیانه در انستیتو آمریکن اینترپرایز.

 

 

Copyright 2007-2018 Political Articles. All rights reserved