شش هزار کلاهک هسته­ای ایران در آمریکا به روایت حسن عباسی

 

 

ایران در صورت مورد حمله واقع شدن از سوی آمریکا، می­تواند آمریکا را از درونش مورد هدف قرار دهد و نابود کند.

 

 

اگر قرار بود ما حرفهاي ضد خشونت آقاي بني صدر را گوش كنيم اول انقلاب خرمشهر هنوز هم دست عراقيها بود و افتاده بود دست آمريكاييها. بني صدر فرمانده كل قوا بود، ميگفت كه بايد بگذاريم بيايند تا كوههاي خرم آباد، مثل اشكانيان – نمي دانم اين سند را از كجا آورده بود كه اشكانيان گذاشته بودند كه دشمن بيايد در كوه هاي خرم آباد – آنجا جلويشان مي ايستيم. اگر قرار بود جواناني كه در خرمشهر رفتند ايستادند و مقاومت كردند گوش به حرف امثال بني صدر بدهند امروز حماسه خرمشهر را جشن نميگرفتيم. بنده به آقاي خاتمي عرض ميكنم. آقاي خاتمي! جوانان اين مملكت اگر قرار باشد گوش به تئوريهاي گفتگوي تمدنهاي جنابعالي بدهند، فرض خشونت طلبي جنابعالي را بربتابند، و مسئله جامعه مدني تو را سق بزنند، اين مملكت بعدا تا خود تهران هم از دست خواهد رفت.

 

لذا عمدة كاري كه بايستي صورت بگيرد اين است كه ما بايد مقابله به مثل كنيم. در چه بايد مقابله به مثل كنيم؟ مقابله به مثل گزاره­اش اين است: يا امنيت براي ما هم باشد، يا هيچ كس امنيت نخواهد داشت. يا ما هم امنيت داشته باشيم يا هيچ كس امنيت نخواهد داشت.

 

خط قرمز فقط براي آقاي كمال خرازي و آقاي خاتمي و آقاي حسن روحاني موضوعيت دارد. اسلام محدود به مرزهاي جمهوري اسلامي نميشود. اين پيام را برسانند به گوش اصلاح طلبان داخلي و اصلاح طلبان جهاني؛ اسلام محدود به قانون اساسي جمهوري اسلامي نميشود. شرف و كيان و عزت و حيثيت ما بخواهد به يغما برود مطمئن باشيد كه ما در داخل و بيرون مرزها اقدام خواهيم كرد. نميشود كه سكوت كرد، چون سياستهاي اين حكومت داهيانه نيست. دست گذاشته اند روي دست دارند گفتگوي تمدنها ميكنند. آقای ديك چني، معاون اول جرج دبليو بوش، ريچارد پرل و مايكل لدين در يك موضع‌گيري مشترك در آمريكن اينترپرايز انستيتو اعلام كردند كه ما ريشه اين ملت را خواهيم خشكاند. ريشه ملت ايران را خواهيم خشكاند. موضوع گفتگوي تمدنهاي آقاي خاتمي چه بود؟ من جواب ميدهم. در مقابل اينكه اعلام كردند ما ريشه اين ملت را خواهيم خشكاند، به همة شرافتم قسم ميخورم،‌ به قرآن، سوگند خوردن به قرآن كراهت دارد، به عنوان رئيس يك مركز مطالعات استراتژيك، رقيب انستيتو كاتو، انستيتو هادسون، بنگاه رند، و همچنين آمريكن اينترپرايز انستيتو كه روي خشكاندن ريشه ايران كار مي‌كنيد، با خدا، با خدا عهد ميبندم، و با خون شهدا و با اين ملت كه براي خشكاندن ريشه نژاد آنگلوساكسون قطعا استراتژيها و دكترينهاي آنچناني به حول و قوه الهي تهيه كنم و روي سايت‌هاي اينترنتي بگذارم. آقاي جرج دبليو بوش و آقاي توني بلر كه اعلام كرديد ميوه جنگ عراق را در ايران خواهيم چيد؛ رئيس جمهوري اسلامي ايران نبود كه آر پي جي عليه تانكهاي شما در جنگ ميزد، اين آقاي خاتمي و آقاي حسن روحاني و آقاي كمال خرازي نبودند كه در خليج فارس جلوي ناوهاي شما مي ايستادند. من ناوهاي شما را فيلمبرداري ميكردم.

 

زماني كه كيتي هاوك اينجا بود، زماني كه ويسكانسين، ناو نيوجرسي و ناو ميسوري اينجا بود من فيلمبرداري ميكردم نه آقاي خاتمي! مينهاي بريجتون را من انداختم نه آقاي خاتمي! حزب الله لبنان را من تربيت كردم نه آقاي خاتمي. آقاي توني بلر! آقاي جرج دبليو بوش! اين بندگان خدا آن روز اهل گل و بلبل و سنبل بودند در وزارت ارشاد، اهل جنگ نبودند زمان دفاع مقدس. امروز به شما بگويم كه اين گونه نيست كه فقط اين دوستان، همان كساني كه بيست و دو ميليون به اينها رأي دادند امروز بغض كردند از اينكه روز به روز در عراق فجايع بيشتر ميشود و اين آقايان فقط نميپسندند اين زشتيها را. پاسخ به آن خشونت شما را ما خواهيم داد. سكوت كرده اند؟ شما هشدار داديد؟ گفتيد ريشه ملت را خواهيم خشكاند؟ آقاي خاتمي دوباره لبخند زد؟ آقاي توني بلر اعلام كرد كه من اعلام ميكنم جنگي كه در عراق صورت گرفت ميوه اش را در ايران ميچينيم، آقاي خاتمي سفير را صدا نكرد، سفير انگليس را به او توپ و تشر بزند، بلكه هر باري كه آقاي جك استراو آمد ايران، آقاي خاتمي همه برنامه هايش را تعطيل كرد ايشان را پذيرفت. همه ايران آقاي خاتمي نيست، همه ايران آقاي كمال خرازي و حسن روحاني نيست. اينها زماني كه ما جلوي شماها ايستاديم، سفارت آمريكا را اشغال كرديم و شما را ريشه كن كرديم، زماني كه در دفاع مقدس ايستاديم اين دوستان هيچ كدامشان آن موقع نبودند. آقاي مك فارلين من را خوب ميشناسد، روزي كه آمد ايران. شما فقط با اين نگاه و با اين تفكر و گفتگو موافق نيستيد كه له له بزند براي تفكر هابرماس. آقاي خاتمي بندة ‌تفكر آمبرتو اكو و يورگن هابرماس است. ما بندة خدا هستيم و پيرو علي، شيعة علي. يك درس داريم، آن هم درس جهاد و شهادت. پس ديك چني! ريشه نژاد آنگلوساكسون را خواهيم خشكاند. اين اسمش مقابله به مثل است. اگر قرار است اين ملت 7000 ساله ريشه اش خشكانده بشود، شما كه 300-400 سال از عقبه تان ميگذرد.

 

يك قلم به شما ميگويم؛‌ دو ميليون ايراني ما آنجا داريم. مطمئن باش من از دل آنها سرويس چريكي در مي آورم عليه تان. اين را خوب شما خبر داريد. اگر يازده سپتامبر را نگاه ميكنيم شما اينقدر ضربه پذير بوديد كه چهار عرب عربستاني كه روح سلحشوري ندارند توانستند اينچنين بنيان شما را به خطر بيندازند شما با ملتي روبرو هستيد كه عقبه اش عميقتر است. فراموش نكنيد ما هفت هزار دارنده درجه PHD در آمريكا داريم. چقدر از اينها آلت دست شما هستند؟ چقدر از اينها توسط سناتور سام براون بك پول ميگيرند كه با آن پانزده تلويزيونشان مدام فحش بدهند. اگر يازده نفر توانستند يازده سپتامبر را بوجود بياورند شما مي دانيد كه اين امكان براي ما وجود دارد كه اقدام كنيم؟ ما سلاح اتمي نياز نداريم. شما شش هزار كلاهك اتمي در خاكتان داريد. آن شش هزار كلاهك اتمي آماج طراحيهاي ما است براي اينكه در آنجا جنبشهاي چريكي بروند و همانها را منهدم كنند. نه جنبش چريكي ايراني، از تمام كشورهاي اسلامي. ميتوانيد همه را از آن جا اخراج كنيد. ما روي مكزيكيها هم كار ميكنيم. روي آرژانتينيها هم كار ميكنيم. هر كس با آمريكا مشكل دارد ساماندهي اش ميكنيم. بهتر است كه وقتي سايت مركز ما راه افتاد دوستان آمريكايي آدرس سايت ما را داشته باشند. ما پاشنه آشيل آمريكا را طراحي كرده­ايم، تمام نقطه ضعفهايش را. تمام نقطه ضعفهاي سرزميني، دريايي،‌ هوايي، تكنولوژيك و گزاره هاي ديگر را معين كرده­ايم و آدرس ميدهيم به سازمانهاي چريكي جهاني كه آمريكا آسيب پذيريهايش كجاست! قرار است ريشه ما را بخشكانيد؟ اتفاقاً انگليس را هم دپارتمانش را ايجاد كرده­ايم، بخش فروپاشي انگليس را هم در دستور كار گذاشته­ايم. شما ميتواند راحت بشينيد در جنگ جهاني چهارم بگوييد ما طرح حمله به ايران را ميدهيم، بنشينيد راحت كمپ مشترك نشكيل بدهيد، بعدا تي شرت تهيه كنيد براي فروپاشي ايران. قول ميدهيم تي شرتش را هم بزنيم، تي شرت تجزيه ايالات متحده. يك تاجر ايراني پارسال با من تماس گرفته بود گفتم كه آمريكا ميشود 54 كشور. گفت «آقا من در ميشيگان يك بخش تجاري دارم در حدود 12 ميليون دلار». گفتم خب؟ گفت «به نظر شما من بروم در كاليفرنيا مستقر بشوم؟»

 

بيشتر ايرانيها در ايالت كاليفرنيا هستند. گفتم چطور مگه؟ گفت شما گفتيد اين تجزيه ميشود من فكر كردم اگر همه ما ايرانيها جمع بشويم در كاليفرنيا اقليت بيشتري ميشويم. آن جا ميشود كشوري 5-34 ميليوني كه ميدانيد باكلاس ترين ايالت آمريكا ايالت كاليفرنياست. ايرانيها هم خوش سليقه بودند آن جا را گرفتند. به نظر شما من بروم آن جا بهتر نيست؟ گفتم چرا اگر بتوانيد همه تان جمع بشويد يك جا كه بهتر است.

 

اما يك قلم طرح بي ثبات سازي كه در خاك آمريكا داشتيم اعلام ميكنم رسماً، رسانه ها هم از فردا انعكاس بدهند؛ تا امروز ما 53 ميليارد دلار ثروت ايرانيها و ثروت كشورهاي عربي را از آن جا كشيده ايم بيرون. فقط با مشاورة مجاني كه مركز ما به تجار  ايراني و عرب داده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

© Copyright 2007-2018 Political Articles. All rights reserved