آنها ترسو هستند ولی ما هنوز به شجاعتمان باور نداریم

 

 

همانطور که قبلا توسط آگاهان سیاسی و انقلابیون پیش بینی شده بود حرکت کودتا در سطح گرفتن پست ریاست جمهوری و مشابه آن خلاصه نمیشود، سرکوب گسترده همۀ افراد مخالف در هر سطحی به اشکال مختلف چه به صورت آرام و چه به صورت خیلی صریح و علنی ادامه دارد. از آنجا که قلم کشش روشن ساختن وضعیت بحرانی حاضر را در یک مقالۀ ساده ندارد بنابراین بهتر است بدون تحلیل عمیق به سر اصل مطلب رویم. کشمکشهای اجتماعی اخیر درسهای لازم را به مردم علاقه مند به سرنوشت خود را داده است.

 

1-      مبارزۀ انقلابی یعنی فراموش کردن خود برای ساختن آینده ای سرشار از عشق و محبت و آزادی برای دیگران.

2-      بزودی سران جنبش سبز و اصلاح طلبان از ریز تا درشت و همینطور موسوی و کروبی دستگیر خواهند شد و پس از چندی آنها را در لباس زندانی بر اثر فشارهای جسمی و روانی و حتی از ترس به تجاوز به ناموسشان،  پای شوی معروف تلویزیونی اعترافات خواهند آورد و آنها از مردم خواهند خواست که به خانه های خود برگردند زیرا که تقلبی صورت نگرفته. و یا اگر در شوی تلویزیونی حاضر نشوند آنقدر داروهای مختلف به آنها میدهند که هویت خود را از دست میدهند. مردم باید باور کنند که آیندۀ فراروی آنها به سرنوشت اصلاح طلبان گره نخورده و باید به حرکت خود ادامه دهند. مسلما اعتراضات جناح اصلاح طلب به رژیم کودتا قابل تقدیر و تحسین بوده و هست و آزادی آنها در شعارهای مردم انقلابی قرار دارد.

3-      هرگونه توهم نسبت به قدرت و شقاوت و درندگی کودتاچیان باعث هرز رفتن نیروهای انقلابی میشود. مردم انقلابی ایران نباید هیچگونه انتظاری از کودتاچیان داشته باشند که بطور مثال آنها به مردم رحم میکنند و یا کوتاه میایند و یا انقلابیون دستگیر شده را کمتر اذیت خواهند کرد و یا از تجاوز به پسران و دختران پشیمان شده اند و توبه کرده اند. خیر اصلا چنین خبری نیست. رژیم کودتا بتازگی متوجه شده که هر کار که بخواهد میتواند با اندکی زرنگی و محاسبه انجام دهد. آنها بزودی چنان وحشیانه به همۀ مخالفان حمله میکنند که سرلوحۀ رژیمهای افراطی کشورهای دیگر خواهند شد. پس اگر به آیندۀ خود علاقه داریم آنرا به هر قیمتی بسازیم و از آن نگهداری کنیم.

4-      اگر فکر میکنیم که با ایجاد دیوار سبز انسانی و با دستهای گره شده موجب ترس لشکریان ظلم خواهیم شد بکلی اشتباه میکنیم. کودتاچیان بسیار  راحتتر عمل میکنند اگر مردم را در حالت صلح جویانه ببینند. لطفا دچار توهم نشویم. اخبار سرکوب از سه ماه پیش به اینطرف درس خوبی به همۀ ما داده است. جواب چنگ را مانند پلنگ با چنگ نشان میدهیم.

5-      اگر مجروحی به زمین افتاده لطفا قبل از اینکه به فکر عکس گرفتن باشید به او کمک کنید و پنهانش کنید. به اندازه کافی عکس و فیلم گرفته شده.

6-      اگر در کوچه پس کوچه به جان افراد میافتند و افراد را دستگیر میکنند جلوی آنها بایستیم. آنها ترسو هستند ولی ما هنوز به شجاعتمان باور نداریم.

7-      تعداد نیروهای انتظامی و بسیجیان و پاسدارانی که حاضر به سرکوب مردم هستند آنقدر زیاد نیست که رژیم تبلیغ میکند. رژیم در سطح تهران نمیتواند بیشتر از پنجاه هزار نفر آدمکش حرفه ای داشته باشد. منظورم هوادار آدمکش است و نه هوادار معمولی آنها.  بنابراین در صورت شرکت 3 میلیونی در تظاهرات روزها و ماههای آینده، به ازای هر یک اسلحه و آدمکش  60 نفر انقلابی داریم که انسان هستند و بدنبال عشق و آزادی. پس اگر خود را و آیندۀ خود را دوست داشته باشیم به راحتی آنها را خلع سلاح میکنیم. البته کار راحتی نیست اما ارزش آن را دارد که حتی چند هزار نفر از ما کشته شود ولی از شر این رژیم خلاص شویم. شما چطور فکر میکنید.

8-      از هر فرصتی در جهت مقابله و چنگ با نیروهای کودتا استفاده کنیم که میتواند شامل روز قدس و دیگر روزها باشد.

 

 

مصطفی حیدری

 

 

 

 

آخرین مطالب 

© Copyright 2007 Political Articles. All rights reserved

No material from the Power and Interest News Report may be republished in any form without written permission.